Postiş

Postiş Saç Saç uzatma sistemlerini inclediğimizde Saç kaynak, Çıt Çıt ve Postiş olarak üç farklı sistemde karşımıza çıkmaktadır. Bu saymış olduğum Saç uzatma ve yoğunlaştırma sistemlerinden içeleinde en pratik ve kısıtlı amaca hizmet eden saç uzatma yöntemi Postiş dir.  Postiş kısıtlı bir kullanım alanına sahiptir tepeden atkuyruğu

Read more